You are here

Bežná údržba mostových žeriavov a kladkostrojov

ZNÍŽTE OPOTREBOVANIE KOMPONENTOV PRAVIDELNE VYKONÁVANOU BEŽNOU ÚDRŽBOU

Bežná údržba je určená na vykonávanie údržbárskych prác, akými sú napríklad nastavovanie a mazanie, s cieľom vyhovieť pokynom výrobcov týkajúcich sa údržby. Pravidelne vykonávaná bežná údržba pomáha znižovať opotrebovanie súčastí, obmedzovať neplánované prestoje a zachovať výkonnosť a prevádzkyschopnosť zariadení.

V spolupráci s vami prispôsobíme rozsah bežnej údržby podľa potrieb každého žeriavu.

Poradíme vám, ako prispôsobiť bežnú údržbu vášmu výrobnému prostrediu a typom zariadení. Plánovaná údržba je základnou súčasťou nášho Programu preventívnej údržby CARE.