You are here

Kontroly preventívnej údržby

Kontroly preventívnej údržby

Kontroly údržby

Kontrolu preventívnej údržby zahrnutú do Plánovanej údržby MAINMAN a Posúdenia MAINMAN vykonávajú školení technici spoločnosti Konecranes, ktorí používajú náš patentovaný softvér na údržbu a MAINMAN a naše postupy. Účelom je splnenie odporúčaní výrobcu a miestnych požiadaviek na údržbu.

Ak si na vykonanie kontroly preventívnej údržby vyberiete spoločnosť Konecranes, dostanete servisný protokol dokumentujúci všetky skontrolované súčasti vášho žeriavu. Prípadne pred opätovným uvedením žeriavu do prevádzky pridáme aj správu o bezpečnosti žeriavu. V mnohých krajinách sú bezpečnostné revízie súčasťou nášho Programu preventívnej údržby CARE.

Poradenský prístup kombinovaný s odbornými znalosťami

Rozumieme vášmu odvetviu, procesom a podnikateľským cieľom, sme preto schopní pozdvihnúť vaše podnikanie. Naším cieľom je poskytnúť správnu technológiu a odbornosť na správnom mieste a v správnom čase.

Kontaktujte nás a poskytneme vám ďalšie informácie.