You are here

Kontroly súladu s predpismi pri mostových žeriavoch

KONTROLY ZHODY Z HĽADISKA DODRŽANIA ZÁKONNÝCH PREDPISOV

Spoločnosť Konecranes sa stala svetovou jednotkou v servise žeriavov vďaka zameraniu sa na zákazníkov a znalostiam požiadaviek miestnych kontrolných orgánov. V krajinách, kde neexistujú legislatívne požiadavky na kontrolu zhody, alebo keď potrebujete urobiť kontrolu len na zistenie stavu vášho zariadenia, ponúkame rôzne typy kontrol vychádzajúce z odporúčaní výrobcu a z našich odborných znalostí a skúseností.

Účelom kontrol zhody je vyhovieť legislatívnym požiadavkám orgánov štátnej správy.

Rozumieme vašim požiadavkám. Tieto znalosti nás priam predurčujú na vykonávanie kontrol žeriavov.

Absolvovanie ročnej kontroly zhody neznamená, že ste vyhoveli. Predpisy vo väčšine krajín a osvedčené postupy odvetvia vyžadujú omnoho viac. Predpisy často vyžadujú preventívnu údržbu, opravy na odstránenie chýb, kontroly životnosti, generálne opravy, technické posúdenia a záťažové skúšky. Spoločnosť Konecranes ponúka ako kontroly zhody, tak aj kontroly preventívnej údržby, prípadne oboje v závislosti od požiadaviek na danom mieste.