You are here

Plánovaná údržba MAINMAN

Plánovaná údržba MAINMAN

Plánovaná údržba podporovaná odbornými znalosťami a technológiou

Plánovaná údržba MAINMAN tvorí základ pre Program preventívnej údržby CARE. Ide o službu v rámci údržby, ktorá poskytuje základňu pre plánovanie, sledovanie, podávanie správ a konzultácie týkajúce sa údržby. Náš poradenský prístup podporuje naša jedinečná technológia MAINMAN patentovaná Metódou rizík a odporúčaní a komplexnými odbornými znalosťami v oblasti údržby.

Predstavuje unikát v odvetví mostových žeriavov. Účelom je poskytnúť podrobný obraz o stave vášho zariadenia a taktiež o bežných prácach údržby, ako sú nastavovanie a mazanie, s cieľom vyhovieť požiadavkám výrobcov na údržbu. Táto služba zahŕňa kontrolu preventívnej údržby, vizuálne kontroly, bežnú údržbu a prevádzkové a funkčné skúšky vášho zdvíhacieho zariadenia.

Pokiaľ ide o kontroly a údržbu žeriavov, spoločnosť Konecranes poskytuje desiatky rokov získavané skúsenosti podporované našou patentovanou technologickou platformou MAINMAN. Zákazníkom sme schopní poskytnúť inteligentnejšiu a vnímavejšiu starostlivosť.

Technológia MAINMAN predstavuje nový a dokonalejší prístup
 

Vyberte si technológiu MAINMAN pre jej funkcie zamerané na údržbu a kontrolu:

• Správy o vykonaní servisných a kontrolných prác v elektronickej podobe
• Začlenené podnikateľské a bezpečnostné prehľady
• YourKonecranes.com: webový portál umožňujúci prístup v reálnom čase k informáciám o vašom zariadení a k histórii údržby prostredníctvom prehliadača.
• Dokonalejšie podávanie správ o bezpečnosti s dôrazom na bezpečnostné problémy a riziká

Kontaktujte nás a poskytneme vám ďalšie informácie.