You are here

Inteligentné funkcie mostových žeriavov

Osvedčené technológie a aplikácie

Tieto technológie sme vyvinuli v reálnych podmienkach. Ich účelom je riešiť prevádzkové výzvy, s ktorými sa žeriavnici po celom svete každodenne stretávajú. Všetky inteligentné funkcie je možné použiť na starých aj nových žeriavoch.

Technológie na umiestňovanie a ovládanie bremena na zvýšenie produktivity, efektivity a bezpečnosti strojníka

Naše inteligentné funkcie na ovládanie bremena zvyšujú bezpečnosť a produktivitu žeriavnika tým, že mu umožňujú so žeriavom ľahšie vykonávať hladké, dobre riadené pohyby. Firma Konecranes ponúka tieto inteligentné funkcie na ovládanie bremena:

STABILIZÁCIA BREMENA automaticky obmedzuje kývanie bremena ovládaním zrýchlenia a spomalenia mosta a vozíka. Táto inteligentná funkcia pomáha s presným umiestnením bremena a skracuje čas nakladania.

POMALÉ PRIBLIŽOVANIE umožňuje veľmi presný krokový pohyb pri približovaní na miesto nakladania. Možno ho aktivovať na zdvíhací aj posuvný pohyb. Kroky pohybu je možné prednastaviť od 2 do 100 mm.

MIKRORÝCHLOSŤ umožňuje veľmi pomalé pohyby na zlepšenie ovládania bremena. Možno ju aktivovať na všetky pohyby, čím sa veľké pohyby pákového ovládača premenia na pomalý a presný pohyb bremena.

PREVENCIA RÁZOVÉHO ZAŤAŽENIA umožňuje plynulé nadvihnutie bremena. Pohon kladkostroja sleduje zaťaženie. V prípade pokusu o prudké zdvihnutie bremena dôjde k automatickému zníženiu rýchlosti zdvíhania, až kým bremeno nie je nad zemou. Tým sa zabráni nárazovému zaťaženiu žeriava a zníži sa opotrebovanie oceľovej konštrukcie a mechanických častí žeriava.

PREVENCIA UVOĽNENIA LANA je dôležitou bezpečnostnou a výkonnostnou funkciou pri použití zariadení ako zdvíhacie nosníky. Pri spúšťaní bremena pohon kladkostroja zaznamená moment pristátia bremena a zastaví pohyb. Laná kladkostroja sa nepovolia, čo zabráni ich vykĺznutiu z kladnice a prevráteniu zdvíhacieho zariadenia.

Pri súčasnom zdvíhaní bremena dvoma hákmi SYNCHRONIZÁCIA KLADKOSTROJOV kontroluje a ovláda obidva háky, takže sa pohybujú rovnakou rýchlosťou aj vtedy, keď kladkostroje nie sú zaťažené rovnomerne.

Keď je bremeno ľahšie ako maximálna menovitá nosnosť, ZVÝŠENÁ RÝCHLOSŤ umožňuje rýchlejšie zdvíhanie a spúšťanie. Dostupná rýchlosť zdvíhania je zvýšená oproti normálnej menovitej rýchlosti. Táto inteligentná funkcia skracuje čas nakladania a čakania.

Zdokonalené umiestňovanie bremena a kontrola priestoru maximalizujú produktivitu a efektívnosť

Funkcie umiestňovania a kontroly priestoru pomáhajú žeriavnikovi umiestniť bremeno efektívnejšie a presnejšie a tiež prispôsobiť pracovný priestor žeriava fyzickému rozmiestneniu vašej výrobnej linky.

NASTAVENIE CIEĽA umožňuje až 120 prednastavení cieľových pozícií a osem východiskových pozícií. Žeriavnik vyberie adresu cieľa bremena a stlačí tlačidlo "nastavenia cieľa". Počas stlačenia tlačidla sa žeriav premiestňuje k vybranej cieľovej pozícii. Kladkostroj môže automaticky zdvihnúť bremeno do určenej výšky. Keď bremeno dosiahne cieľovú pozíciu, kladkostroj automaticky spustí bremeno do prednastavenej výšky.

KONCOVÉ UMIESTNENIE je navrhnuté na urýchlenie konečného umiestnenia bremena na vybrané X-Y súradnice. Táto funkcia je užitočná hlavne pri pracovných cykloch zahŕňajúcich nehybné stroje alebo konštrukcie, keď musí operátor opakovane umiestniť bremeno na tie isté miesta. Operátor môže určiť až 16 cieľových pozícií. Keď sa bremeno dostane do cieľového okna a operátor stlačí tlačidlo Koncové umiestnenie, žeriav premiestni bremeno do stredu okna. Potom operátor manuálne spustí bremeno.

HRANICE PRACOVNÉHO PRIESTORU predstavujú akési dočasné virtuálne múry, pri ktorých žeriav automaticky zastane. Žeriavnik pomocou ovládacích prvkov nastaví obmedzenia pohybu vozíka, mosta alebo kladkostroja, a tým vytvorí vertikálny alebo horizontálny virtuálny múr. Na žeriave môže byť nastavených niekoľko hraníc pracovného priestoru podľa vykonávanej úlohy – napríklad na ochranu osôb na dočasnom chodníku alebo nakladaného vozidla.

CHRÁNENÉ PRIESTORY sú zakázané oblasti, ktoré operátor nemôže vyradiť ani prispôsobiť. Je možné vybrať až 16 obdĺžnikových priestorov a tak chrániť cenné výrobné stroje a zariadenia alebo rušné pracovné oblasti pred potenciálnou chybou operátora.

Kontaktujte nás a zistite, ktoré inteligentné funkcie sú dobré pre váš súčasný alebo nový žeriav.