You are here

Modernizácia ovládania

Môže nastať situácia, keď budete chcieť zvýšiť rýchlosť alebo nosnosť, zlepšiť ergonómiu operátora alebo použiť nové bezpečnostné funkcie a schopnosti umiestňovania. Môžete si vybrať z palety výkonových a ovládacích vylepšení.

MOTORY

Motory na jednosmerný a striedavý prúd s dlhou životnosťou sú navrhnuté do drsného prostredia a na nešetrné zaobchádzanie. Je dostupných veľa volieb vrátane motorov s klietkovou kotvou na striedavý prúd, motorov s vonkajším dúchadlom a veľkých motorov na jednosmerný prúd.

MODERNIZÁCIA SYSTÉMU RIADENIA

Ak váš mostový žeriav využíva starý systém riadenia, môžete prejsť na novšiu technológiu a vyspelejšie systémy a získať tak lepšiu ergonómiu a kontrolu nad bremenom.

ERGONOMICKÉ KRESLO A KABÍNA OBSLUHY

Prestížne ocenené kabíny obsluhy od spoločnosti Konecranes poskytujú uzatvorený, dobre izolovaný, klimatizovaný pracovný priestor s maximálnou viditeľnosťou. Luxusné kreslo s ovládacími konzolami ponúka operátorovi optimálne pohodlie.

OVLÁDAČE MOSTOVÝCH ŽERIAVOV

Ovládače možno modernizovať pätkovými ovládacími skriňami do náročnej prevádzky. Môžu sa použiť aj reduktory motorov namontované na hriadeli.

NAPÁJANIE: FESTÓNY ALEBO ENERGY CHAIN

Festónové systémy zvyšujú bezpečnosť výmenou vodičov a zberačov náchylných na opotrebovanie. Energy Chain je alternatíva, ktorá ochraňuje napájacie a ovládacie káble od mechanického opotrebovania a znižuje riziko vonkajšieho poškodenia.

RÁDIOVÉ OVLÁDANIE

Ovládacie prvky obsluhované zo zeme umožňujú operátorovi dobrý očný kontakt s bremenom na háku, a ak je to potrebné, aj manuálnu asistenciu. Tieto ovládacie prvky môžu byť vybavené čítaním údajov v reálnom čase.

HORNÉ KONCOVÉ SPÍNAČE

Poskytujú ochranu horného konca, ktorá bráni poškodeniu bubna a kábla spodným blokom.

UŠETRITE ENERGIU. A ZVÝŠTE VÝKON.

Vďaka rekuperačnému brzdeniu sa energia pri každom pohybe nadol alebo spomalení posiela naspäť do napájacej sústavy a nestráca sa v rezistoroch. Tým, že sa do sústavy vracia viac energie, nie je potrebné jej toľko vyrobiť – zvyšuje to úsporu nákladov.

INTELIGENTNÉ PRVKY A FUNKCIE

Žeriavy Konecranes sú dostupné so softvérovými inteligentnými funkciami, ktoré zvyšujú bezpečnosť a produktivitu. Dostupné inteligentné funkcie zahŕňajú stabilizáciu bremena, prevenciu rázového zaťaženia, prevenciu povolenia lana, synchronizáciu kladkostrojov, pomalé približovanie, mikrorýchlosť, zvýšenú rýchlosť, nastavenie cieľa, koncové umiestnenie, hranice pracovného priestoru a chránené priestory. Ak sa vaše požiadavky zmenia, môžete svoj žeriav zmodernizovať ďalšími inteligentnými funkciami.

AUTOMATIZAČNÉ TECHNOLÓGIE

Automatizačné funkcie zlepšujú efektívnosť a presnosť a zároveň umožňujú operátorovi upriamiť zvýšenú pozornosť na okolité pracovné prostredie, čo umožňuje bezpečnejšiu a produktívnejšiu prevádzku. Spoločnosť Konecranes vytvorila plne automatizované žeriavy na špecifické aplikácie vrátane koksovacích žeriavov navrhnutých s pohyblivými násypníkmi, ktoré dopravia koks do železničných vagónov, ako aj automatizovaných žeriavov na uskladňovanie papiera, ktoré výrazne zvyšujú úložnú kapacitu a využiteľné miesto.

DIAĽKOVÉ SLEDOVANIE

Diaľkové sledovanie TRUCONNECT® poskytuje údaje o využití, ktoré môžete použiť na optimalizovanie činností údržby a ktoré umožňujú posúdiť zhodu údržby a spôsobu použitia. Vďaka údajom môžete pokojne plánovať svoje činnosti a robiť informované rozhodnutia týkajúce sa investovania do údržby a produktivity. Môžete doplniť aj BEZPEČNOSTNÉ VÝSTRAHY, aby vám žeriav mohol poslať e-mail alebo textovú správu po pokuse o prekročenie nosnosti alebo inom opísanom prípade súvisiacom s bezpečnosťou.