You are here

Diaľkové rádiové ovládanie

Diaľkové rádiové ovládanie

LEPŠÍ VÝHĽAD PRI POUŽITÍ DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

Modernizácia žeriavu na použitie diaľkového rádiového ovládania predstavuje jednoduchý spôsob zvýšenia bezpečnosti. Obsluha sa môže voľne pohybovať a má lepší výhľad na bremeno.

Lepšia používateľská ergonómia znižuje námahu operátora a súčasne môže viesť k zvýšeniu produktivity.

K dispozícii sú rádiové ovládania pre všetky značky žeriavov a koncesované frekvencie a taktiež rádiové ovládania so špeciálnymi funkciami.