You are here

Opravy žeriavov a kladkostrojov

Opravy mostových žeriavov sa vykonávajú podľa vášho harmonogramu alebo v prípade núdze.

Firma Konecranes, ktorá zamestnáva vyše 3500 technických expertov, udržiava celosvetovo viac žeriavov ako ktorákoľvek iná firma. Či ide o mimoriadne, plánované alebo modernizačné opravy, firma Konecranes postaví vaše zariadenie opäť na nohy.

Vieme, že keď vaše zariadenie nefunguje, vaša produkcia trpí. Naši technici budú pracovať v súlade s vaším prevádzkovým harmonogramom a časovými požiadavkami, aby sme opravili všetko, čo potrebujete.

Spoločnosť Konecranes ponúka služby nápravnej údržby, ktoré zahŕňajú plánované, vopred schválené a pohotovostné opravy.

PLÁNOVANÉ A VOPRED SCHVÁLENÉ OPRAVY MOSTOVÝCH ŽERIAVOV

Plánované opravy sa plánujú na základe správ o kontrole a údržbe. Optimálne je oprava koordinovaná a naplánovaná podľa vášho výrobného harmonogramu. Naši technici majú vybavenie na široký rozsah plánovaných opráv, ktoré zahŕňajú opravu, nastavenie a výmenu akejkoľvek súčasti alebo zariadenia.

Vopred schválené opravy poskytujú celoplošné oprávnenie na výkon nápravnej údržby až do určitého rozsahu s cieľom rýchlo a efektívne pripraviť a vykonať drobné opravy alebo úpravy. Tie sa obvykle vykonávajú už počas kontroly alebo preventívnej údržby.

Vykonáme pre vás aj pohotovostné alebo núdzové opravy.

Nájsť najbližšiu servisnú pobočku firmy Konecranes