You are here

Vylepšenie ControlPro

Vylepšenie ControPro

ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI A EFEKTÍVNEHO MONITOROVANIA POMOCOU VYLEPŠENIA CONTROLPRO PRE MOSTOVÉ ŽERIAVY

Pomocou jednotky ControlPro môžete pridať ochranu proti preťaženiu k ľubovoľnému kladkostroju na mostovom žeriave. Zaznamenáva taktiež údaje o využití žeriavu na účely plánovania údržby. Jednotka ControlPro je k dispozícii ako súprava vylepšení pre všetky žeriavy bez ohľadu na typ, značku alebo vek.

Na rôznych typoch žeriavov už boli inštalované tisícky jednotiek ControlPro s cieľom zvýšiť účinnosť využitia žeriavu. Okrem preťaženia je jednotka ControlPro schopná zaznamenať taktiež ďalšie údaje o využití kladkostroja, napríklad:

Problémy súvisiace s bezpečnosťou: Núdzové zastavenia, stavy preťaženia a prehriatia.   
   
Výrobná štatistika: Spustenie motora kladkostroja, pracovné cykly a prevádzkové hodiny.

Prevádzková životnosť: Brzda kladkostroja, strojové zariadenie kladkostroja a konštrukcia kladkostroja.

Údaje je možné použiť na plánovanie údržby napojením jednotky ControlPro na systém Diaľkové monitorovanie TRUCONNECT® spoločnosti Konecranes.