You are here

ČÍM JE SPOLOČNOSŤ KONECRANES INÁ?

Starostlivosť počas životného cyklu

Náš prístup k údržbe žeriavov je založený na starostlivosti počas životného cyklu, komplexnom a systematickom prístupe k údržbe podporovanom nástrojmi a procesmi svetovej triedy. Výsledkom prístupu starostlivosti počas životného cyklu je najvyššia hodnota životného cyklu s maximálnou dobou prevádzkyschopnosti a minimálnymi nákladmi na prestoje.

Služby v reálnom čase

Využívame priemyselný internet na vývoj moderných služieb založených na diaľkovom sledovaní, diagnostike, analytike a prediktívnej údržbe podľa používania. Vďaka nám tak máte transparentné zdieľané informácie, viditeľnosť v reálnom čase a jedinečnú zákaznícku skúsenosť.

Kultúra a reputácia bezpečnosti

V spoločnosti Konecranes nie je žiadna úloha taká dôležitá a žiadna služba taká naliehavá, aby sme nemali dostatok času na bezpečné a dôsledné vykonanie našej práce.

Zameranie na zákazníka

Náš poradenský prístup nám pomáha získať lepší prehľad o vašich procesoch a prevádzke.

Komplexná ponuka

Firma Konecranes ponúka kompletné portfólio servisných programov a produktov prispôsobených vašim potrebám.

Blízkosť k zákazníkom

Sme za rohom a zároveň po celom svete. Máme najväčšiu a najrozsiahlejšou servisnú sieť v odvetví. Snažíme sa byť popredným miestnym poskytovateľom údržby žeriavov na všetkých trhoch.

Naši zamestnanci

Ako líder v odvetví priťahujeme tých najlepších. Vďaka nášmu odhodlanému úsiliu o rast a rozvoj u nás aj zostávajú.

Vedomosti

Máme k dispozícii komplexné technické školiace a certifikačné programy zamerané na zvýšenie bezpečnosti a produktivity. O náš servis sa stará sieť špičkových pracovníkov technickej podpory.

Skúsenosti

Sme popredným výrobcom originálnych zariadení (OEM) s viac než storočnými skúsenosťami. Staráme sa o údržbu 430 000 zariadení. Skúsenosti spoločnosti Konecranes sa odrážajú aj v širokom portfóliu získaných značiek a inštalácií. Sme vlastníkmi duševného vlastníctva všetkých značiek, ktoré sme nadobudli.

Technológie

Ako lídri výskumu a vývoja v odvetví a priekopníci inteligentných technológií máme dobrú reputáciu v oblasti dodávania a podpory moderných produktov a služieb.