You are here

Metóda rizík a odporúčaní

Prístup uplatňovaný v našich servisných programoch pre žeriavy

Využitím našej celosvetovej siete skúsených miestnych technikov a patentovanej Metódy rizík a odporúčaní sme vytvorili jedinečný konzultačný prístup k údržbe žeriavov.

Pri použití metódy rizík a odporúčaní sa skontroluje každý komponent s cieľom zistiť jeho stav. Poruchy, nedostatky a porušenia zdokumentujeme a priradíme im jeden z troch typov rizika: bezpečnostné, výrobné a neurčené. Okrem toho dokážeme rozpoznať množstvo príležitostí na zdokonalenie. Stanovíme odporúčané činnosti a následne ich s vami prediskutujeme.

Najkritickejší typ rizika, bezpečnostné riziko, označuje riziko úrazu alebo ohrozenia. Pri identifikácii bezpečnostného rizika nie je bezpečné používať zariadenie pred jeho opravou alebo iným obnovením prijateľného stavu. Výrobné riziko označuje riziko narušenia alebo strát vo výrobe v dôsledku potenciálneho zlyhania komponentu. Neurčené riziko označuje, že stav nebolo možné overiť prostredníctvom vizuálnej kontroly v rozsahu poskytnutých služieb v dôsledku konfigurácie a prekážok. V prípade neurčeného rizika obyčajne odporúčame skontrolovať komponent, na ktorý sa vzťahujú konzultačné služby.

Bez ohľadu na poskytnutú službu sa kontrola a konzultačný prístup riadia Metódou rizík a odporúčaní spoločnosti Konecranes a poskytujú vám zdokumentované podklady týkajúce sa bezpečnosti a výrobných činností.