You are here

NAŠI ODBORNÍCI NA SERVIS ŽERIAVOV A KLADKOSTROJOV VYUŽÍVAJÚ PORADENSKÝ PRÍSTUP

Osobný kontakt so zákazníkmi, ktorí využívajú servis žeriavov

Náš poradenský prístup vám môže pomôcť v procese rozhodovania. Naším cieľom nie je podať vám hlásenie len tak narýchlo. Radi sa s vami stretneme osobne a porozprávame vám o našich zisteniach, poskytneme odporúčania na základe našej špičkovej expertízy a prediskutujeme, ako jednotlivé činnosti ovplyvňujú vašu prevádzku a celkový chod vášho podnikania.

Naša patentovaná Metóda rizík a odporúčaní je základom našich procesov kontroly a preventívnej údržby. Bez ohľadu na poskytnutú službu sa naše hodnotiace a poradenské procesy riadia Metódou rizík a odporúčaní spoločnosti Konecranes, čím získate výhody v oblasti bezpečnosti a výroby.

Služby kontroly a preventívnej údržby zahŕňajú niekoľko kľúčových oblastí poradenstva:

Revízia bezpečnosti: Účelom revízie na úrovni zariadenia je informovať o zistených bezpečnostných poruchách alebo problémoch skôr, ako technik opustí váš podnik alebo pred uvedením zariadenia späť do prevádzky.

Návšteva a servisná revízia: Tieto revízie na úrovni pracovného miesta alebo pracoviska poskytujú pohľad na zistenia z kontroly a údržby, rozpoznané riziká a odporúčané opatrenia.

Revízia podnikania: Táto revízia na podnikovej úrovni vášho aktuálneho programu údržby je zameraná na preukázanie návratnosti investícií a podporu neustáleho zdokonaľovania.

Analýza žeriavov od našich odborníkov

Vy to možno nepočujete, ale vaše žeriavy vám chcú povedať niečo o svojom stave. Našťastie naša celosvetová sieť skúsených miestnych technikov ovláda reč žeriavov. Sú to odborníci v diagnostike vašich zariadení – a to aj tých súčastí, ktoré sa voľným okom nevidia. Využitím špičkovej technológie a nedeštruktívneho testovania odhaľujú naše konzultačné služby skryté chyby pri minimálnom narušení prevádzky.