You are here

Priemyselný internet

Našou víziou v spoločnosti Konecranes je vyrábať inteligentnejšie zariadenia, ktoré vedia zhodnotiť svoj stav, a ich prepojením vytvoriť aktuálnu viditeľnosť na zvýšenie bezpečnosti a produktivity.

Štvrtá vlna priemyselnej revolúcie: priemyselný internet

Základom priemyselného internetu je súbor snímačov, ktoré spoločne zbierajú a analyzujú údaje na špecifické účely. Vďaka takejto funkcii sa otvárajú možnosti, ktoré sme si donedávna nedokázali ani len predstaviť.

Počas histórie ľudstva rástla produktivita väčšinou len pozvoľna a životná úroveň sa zvyšovala tiež len veľmi pomaly. Približne pred 200 rokmi sa zavedením strojovej výroby začala priemyselná revolúcia. Prácu ľudí a zvierat nahradila práca strojov. Druhá priemyselná revolúcia sa začala v roku 1870 spustením prvého dopravníkového pásu v mäsiarskom závode v Cincinnati v štáte Ohio v Spojených štátoch, čím sa spustila elektrická sériová výroba. Automatizácia bola zavedená do výroby v polovici 70. rokov 20. storočia a vďaka vyvinutiu priemyselného internetu v súčasnosti svet vstupuje do novej éry. Niektorí to nazývajú štvrtou priemyselnou revolúciou alebo priemyslom 4.0.

Priemyselný internet sa vzťahuje na integráciu zariadení prostredníctvom snímačov a softvéru. Nepredstavuje komplexnú transformáciu len v oblasti priemyslu, ale ovplyvňuje aj mnohé aspekty každodenného života vrátane spôsobu, akým mnohí z nás vykonávajú svoju prácu. Priemyselný internet prinesie vyššiu rýchlosť a efektivitu do mnohých priemyselných odvetví, ako je letectvo, železničná doprava, energetika, spracovanie ropy a zemného plynu a zdravotníctvo. Dokonca podporuje silnejší hospodársky rast, väčší počet pracovných miest, kvalitnejšie pracovné miesta a vyššiu životnú úroveň bez ohľadu na geografickú polohu.

Tri dimenzie priemyselného internetu

Priemyselný internet kombinuje vylepšenia dvoch predchádzajúcich revolúcií: stroje, zariadenia, závody a siete, ktoré priniesla priemyselná revolúcia, a inovácie v oblasti výpočtovej techniky, informačných a komunikačných systémov, ktoré len nedávno priniesla revolúcia v oblasti internetu.

Podstata priemyselného internetu stojí na troch pilieroch
Inteligentné zariadenia: v podobe inteligentného prepájania strojov, zariadení, závodov a sietí prostredníctvom pokročilých snímačov, kontrol a softvérových aplikácií.
Pokročilá analytika: využitie možností, aké poskytuje analytika, prediktívne algoritmy, automatizácia a hlboké odborné znalosti vo vedách o materiáloch a elektrotechnike, ktoré umožňujú rozumieť chodu zariadení a iných väčších systémov.
Ľudia v práci: prepájanie ľudí kedykoľvek a kdekoľvek – či už sa nachádzajú v priemyselných závodoch, kanceláriách, nemocniciach alebo sa práve presúvajú, s cieľom podporiť inteligentný dizajn, prevádzku a údržbu a zaistiť kvalitnejšie služby a vyššiu bezpečnosť.

Prepájanie inteligentných strojov, zariadení, závodov a sietí s ľuďmi, ktorí s nimi prichádzajú do styku v práci aj na cestách, otvára nové možnosti optimalizácie procesov a potenciál na zvýšenie produktivity a efektivity. Navyše ovplyvní konkurenčnú rovnováhu a prinúti ostatné odvetvia rýchlo sa prispôsobiť, pokiaľ nechcú zaniknúť. Tempo tohto procesu bude v odlišných priemyselných odvetviach rôzne, ale pri postupnom osvojovaní bude jeho dosah v hospodárstve čoraz silnejší.

Industrial Internet Now – online fórum o spôsoboch, akými priemyselný internet zmení svet manipulácie s materiálom.