You are here

Servisné programy pre žeriavy

Servisné programy pre žeriavy

PONÚKAME PÄŤ SERVISNÝCH PROGRAMOV PRE VŠETKY TYPY ZÁKAZNÍKOV.

PROGRAM PREVENTÍVNEJ ÚDRŽBY CARE

Program preventívnej údržby CARE je náš najpopulárnejší servisný program. Je navrhnutý so zreteľom na zvýšenie bezpečnosti a produktivity zariadení prostredníctvom systematických kontrol preventívnej údržby, bežnej údržby, našej patentovanej Metódy rizík a odporúčaní a pokiaľ je to možné, aj pomocou technológie diaľkového sledovania. Spolu s nápravnou údržbou, vylepšeniami a konzultačnými službami tento program pomáha maximalizovať hodnotu zariadenia počas doby životnosti.

Program CARE sme navrhli tak, aby vyhovoval vašim špecifickým potrebám. Berieme do úvahy spôsob používania žeriava, prevádzkové prostredie, klasifikáciu úloh, odporúčania výrobcu a miestne predpisy.

Na podporu rýchleho a spoľahlivého rozhodovacieho procesu v oblasti údržby môžete pravidelne sledovať naše závery kontroly a prioritné opatrenia na základe rizík a odporúčaní. Pozrite si podrobnejšie informácie o našom poradenskom prístupeplánovanej údržbe MAINMAN.

AK HĽADÁTE VIAC AKO LEN PREVENTÍVNU ÚDRŽBU, PROGRAM COMMITMENT ALEBO COMPLETE MÔŽE BYŤ PRE VÁS TOU SPRÁVNOU VOĽBOU

PROGRAM COMMITMENT

Ak hľadáte komplexnejšiu zmluvu o údržbe presahujúcu preventívnu údržbu, mali by ste porozmýšľať o našom programe údržby COMMITMENT. Tento program ponúka veľa možností na subdodávateľské zadanie údržby. Rozsah každej zmluvy COMMITMENT obyčajne zahŕňa činnosti preventívnej údržby, pravidelné kontroly zhody, výmenu opotrebovaných dielov, vopred schválené opravy a ďalšie produkty služieb, ktoré zodpovedajú špecifickým podmienkam vášho pracoviska a prevádzky. Základným predpokladom každej zmluvy COMMITMENT je podrobná štúdia realizovateľnosti a v prípade potreby aj opravy na zabezpečenie správneho prevádzkového stavu zariadenia.

PROGRAM COMPLETE

Program údržby a prevádzky COMPLETE je našou najprispôsobenejšou servisnou zmluvou. Je navrhnutý tak, aby vyhovel zákazníkom, ktorí chcú kompletnú údržbu a zabezpečenie prevádzky svojich zariadení. V rámci tohto programu so spoločnosťou Konecranes spolupracujete pri manipulácii s materiálom a stanovovaní výkonnostných cieľov pre vaše zariadenia a procesy. Každý program COMPLETE je založený na dlhodobej zmluve, a preto si vyžaduje podrobný hodnotiaci proces so vzájomne dohodnutými podmienkami.

AK POTREBUJETE LEN ZÁKLADNÚ ÚDRŽBU, POZRITE SI PROGRAMY CONDITION ALEBO CONTACT

PROGRAM CONDITION

Kontrolný program CONDITION je navrhnutý tak, aby vám pomáhal dodržiavať miestne zákonné požiadavky a podporoval údržbu vykonávanú v rámci vášho podniku. Kontroly poskytujú presné informácie o nedostatkoch a porušeniach podľa definície predpisov a našich vlastných skúseností. Kontroly vykonávajú vyškolení a kvalifikovaní odborníci. Program CONDITION vám dáva prístup k nášmu posudku kontroly s online posielaním správ a umožní vám podľa potreby vyskúšať aj ďalšie z našich služieb.

PROGRAM CONTACT

Program CONTACT je našou základnou službou na požiadanie a vzťahuje sa na núdzové opravy, náhradné diely, havarijné stavy a iné závažné potreby. Naše tímy sú vyškolené tak, aby rozumeli špecifickým požiadavkám všetkých typov žeriavov bez ohľadu na ich výrobcu a poskytovali údržbu v súlade so špecifikáciami OEM. Až dve tretiny žeriavov, ktorých údržbu vykonávame, sú v skutočnosti žeriavy od iných výrobcov. S programom CONTACT vám vieme zabezpečiť jednu transakciu v danom čase.

Kontaktujte nás a vyžiadajte si viac informácií o našich servisných programoch.