Nápravná údržba a vylepšenia

Nápravná údržba prebieha po zistení chyby. Jej cieľom je uvedenie žeriavu späť do stavu, v ktorom môže plniť určenú funkciu. Včasná oprava známych porúch znižuje pravdepodobnosť vzniku mimoriadnych havárií, pričom je často nariadená predpisom.

Vylepšenia predstavujú pomerne jednoduchý a hospodárny spôsob doplnenia jestvujúceho mostového žeriavu o súčasné funkcie a technológie. Medzi obvyklé vylepšenia patrí výmena kladkostroja a súčastí, regulácia premenlivých otáčok, diaľkové rádiové ovládanie a LED osvetlenie. V porovnaní s modernizáciou vylepšenia spravidla vyžadujú menší rozsah predbežného plánovania a kratšie prerušenie prevádzky.

corrective_maintenance_and_retrofits.jpg

Plánované opravy žeriavov

Oprava známych porúch je dôležitá pre bezpečnosť a má aj ekonomický význam. Zdokumentujeme poruchy komponentov zistené pri kontrolách a preventívnej údržbe a prerokujeme s vami nápravné kroky. Opravy žeriavov a kladkostrojov skoordinujeme podľa vášho výrobného harmonogramu, aby sa minimalizovali prestoje.

V prípade havárie nás kontaktujte a vykonáme núdzovú opravu.

planned_crane_repairs.png