Náš žeriav má skoro 30 rokov. Ako zistíme, koľko času mu ešte zostáva?

Analýza spoľahlivosti žeriava posúdi aktuálny stav vášho žeriava a zostávajúcu konštrukčnú životnosť. Tím školených špecialistov firmy Konecranes zbiera informácie, vykonáva detailné kontroly, poskytuje prispôsobené výpočty a technickú analýzu. Komplexná správa a odborná konzultácia vám poskytne plán opravy, modernizácie alebo výmeny zariadenia.

how_much_time_is_left.jpg

Je vizuálna kontrola jediný spôsob ako zistiť, čo sa deje vo vnútri lana?

Oceľové laná môžu obsahovať stovky drôtov. Zlomené pramene na povrchu lana je možné nájsť vizuálnou kontrolou, ale stav jadra a vnútorných prameňov drôtu nie je vidieť. Kontrola RopeQ kombinuje vizuálnu a magnetickú metódu kontroly na posúdenie povrchu lana ako aj vnútorných drôtov, prameňov a jadra, ktoré nie sú ľahko viditeľné. Na základe údajov možno posúdiť, či sa lano môže naďalej bezpečne používať.

wire_rope.jpg

Počul som o únavových trhlinách, ktoré môžu spôsobiť zlyhanie prevodovky. Ako môžem posúdiť stav svojho žeriava?

Kontrola prevodovej skrine sa zameriava na vnútorné komponenty, ktoré sa bežne neposudzujú pri rutinnej kontrole. Používame endoskop, ktorým vizuálne kontrolujeme ozubené kolesá, ložiská, hriadele a kľúče a vykonávame analýzu oleja. V niektorých prípadoch odporúčame demontáž prevodovej skrine a nedeštruktívne posúdenie jednotlivých prevodoviek a iných vnútorných súčastí.

hoist_gears.jpg

Máme nadmerne opotrebované koleso a náš žeriav na dráhe drhne. Aké máme možnosti?

Vaše dráhy nemusia byť také rovné, ako si myslíte. Služba zameranie žeriavovej dráhy RailQ™ využíva diaľkovo ovládaný robot, takže získate detailný pohľad na vyrovnanosť a stav žeriavovej dráhy. Na základe merania rozchodu, priamosti, prevýšenia a výškového rozdielu medzi koľajnicami služba RailQ poskytne jednoduchú správu s 3D obrázkami, ktoré zobrazujú problémové miesta vašej dráhy. Naši inžinieri posúdia údaje a poskytnú odporúčania. Službu RailQ môžete skombinovať s geometrickým zameraním žeriava CraneQ™, aby ste získali viac informácií o vyrovnanosti vášho žeriava, vodiacich valčekoch a iných komponentoch.

wheel_wear.jpg

Akým spôsobom môžeme zvýšiť bezpečnosť a úroveň zručností našich žeriavnikov?

Štúdie ukazujú, že častou príčinou nehôd žeriavov je ľudská chyba. Naše školenie obsluhy žeriava pomáha redukovať chyby a získať zručnosti, ktoré pomôžu vyhnúť sa možnému zraneniu osôb spôsobenému nevhodnými operáciami. Školenie môže prebiehať vo vašom závode alebo vo vzdelávacom zariadení firmy Konecranes.

crane_operators.jpg

Program údržby v súčasnosti máme, je možné, že nám niečo chýba?

V Spojených štátoch amerických a Kanade predstavuje Analýza zhody s predpismi dôkladnú štúdiu o vašich kontrolných metódach a dokumentácii, programe preventívnej údržby, procesoch opráv a bezpečnosti obsluhy. Odborníci spoločnosti Konecranes vykonajú prehliadku vášho závodu, pričom si robia poznámky a zhromažďujú informácie z rozhovorov s obsluhou žeriavov a pracovníkmi závodu. Ponúkame vám prehľad všetkých zistených bezpečnostných problémov, ktorým by ste mali venovať okamžitú pozornosť, ako aj záverečnú správu pre akčné plány.

maintenance_program.jpg