You are here

Analýza spoľahlivosti žeriava

Aká je zvyšná životnosť vášho žeriava?

Analýza spoľahlivosti žeriava (CRS) je technické posúdenie aktuálneho stavu žeriava a poskytuje teoretický odhad zostávajúcej konštrukčnej životnosti. Analýza sa zameriava na konštrukcie, mechanické súčasti a elektrické systémy a upozorňuje na prípadné potreby údržby a modernizácie.

Všetky žeriavy majú konečnú prevádzkovú životnosť.

Vypracovanie Analýzy spoľahlivosti žeriava si môžete vybrať, ak si nie ste istí, či je váš žeriav schopný vyhovieť požiadavkám na zvyšujúcu sa výrobu alebo ak žeriav používate na iné účely, než na ktoré bol pôvodne navrhnutý. Ak máte bezpečnostné problémy alebo si nie ste istí, či nastal čas na modernizáciu, analýza CRS vám poskytne potrebné informácie.

Proces vypracovania CRS

• Tím špecialistov spoločnosti Konecranes pozoruje prostredie, v ktorom sa žeriav obsluhuje a používa na výrobné účely.
• Celkový stav konštrukcií a súčastí žeriava sa podrobne posúdi z hľadiska bezpečnosti, produktivity, spoľahlivosti, použiteľnosti a zostávajúcej projektovanej životnosti.
• Vypočujú sa pracovníci obsluhy a údržby a skontroluje sa celá príslušná dokumentácia.
• Tím vypracuje podrobnú správu a poskytne ďalšie poradenstvo v záležitostiach údržby, modernizácie a budúcich investícií.