You are here

Geometrické zameranie žeriava CraneQ™

POZRITE SA KOMPLEXNE NA GEOMETRIU SVOJHO MOSTOVÉHO ŽERIAVA

Trpí váš žeriav predčasným opotrebovaním kolies, opotrebovaním koľajníc, zlyhaním konštrukčných prvkov alebo poruchami pohonu? Všetky tieto príznaky sú výsledkom chybnej geometrie žeriava. Sťažujú sa pracovníci obsluhujúci žeriav, že žeriav vydáva neobvyklé zvuky alebo zaujíma nesprávnu polohu? Preskúmanie geometrie žeriavu CraneQ pomáha zistiť základnú príčinu týchto príznakov s cieľom vyhnúť sa závažným problémom a drahým prestojom.

Pomocou CraneQ overíme pravouhlosť žeriava, čo znamená, že koncové vozíky musia byť navzájom rovnobežné a kolmé na mostový nosník, aby sa žeriav správne pohyboval. Okrem toho skontrolujeme geometriu samotných koncových vozíkov, t. j. vyrovnanie kolies vnútri koncových vozíkov. Nakoniec zmeriame prehnutie nosníkov žeriava.

CraneQ vychádza z moderných aj tradičných metód merania. Patentovaný softvér a naši kvalifikovaní zameriavací technici vypracujú mimoriadne presnú geometrickú analýzu vášho žeriava. Okrem výsledku zamerania poskytneme naše odborné znalosti, aby sme vám pomohli naplánovať nápravné opatrenia.

CraneQ poskytuje

• Presné meranie vyrovnanosti kolies a koncových vozíkov
• Overenie celkovej pravouhlosti žeriava a pohybujúcich sa súčastí
• Analýzu prehnutia nosníkov žeriava
• Podrobné a presné výsledky vrátane hlbšej analýzy, ktorú nezískate nikde inde
• Odporúčania, ako vyrovnať kolesá a zaistiť pravouhlosť žeriavu