You are here

Kontrola háka a drieku

KONTROLA ZNÁMOK ÚNAVY KRITICKÝCH SÚČASTÍ MOSTOVÉHO ŽERIAVA

Zostava spodného bloku žeriava pozostáva z mnohých kritických súčastí, na ktoré počas cyklov zdvíhania pôsobí zaťaženie a pnutie. Aj keď k porušeniu háka môže dôjsť v dôsledku preťaženia alebo mechanického narušenia, háky najčastejšie praskajú pôsobením nahromadenej únavy. Tieto poruchy spravidla začínajú ako únavová trhlina v drieku háka. Driek háka, ktorý prenáša zaťaženie do kladnice, je uložený vnútri kladnice v otočnom ložisku. Ostatné mechanické komponenty je možné uvidieť až po demontáži.

Únavový lom sa môže vyskytnúť bez akéhokoľvek predošlého varovania. Závisí od zaťaženia, stupňa pnutia a počtu cyklov zdvíhania. Práce v podmienkach veľkého zaťaženia, zmeny spôsobu použitia, preťažovanie, staré vybavenie a použitie zdvíhacích zariadení vešaných na hák, to všetko sú faktory prispievajúce k nahromadeniu únavy.

Použitie nedeštruktívneho skúšania na kontroly žeriavového háka

Spoločnosť Konecranes využíva okrem vizuálnej kontroly a meraní vykonávaných spravidla počas kontroly háka rôzne metódy nedeštruktívneho skúšania, napríklad skúšky kapilárnou metódou, magnetickými časticami a magnetickou gumou. Najdôležitejšia je kompletná demontáž spodného bloku. Následne sa kritické komponenty preskúmajú súčasne s driekom háku, kde únavový zlom väčšinou vzniká.