You are here

Kontrola pod hákom

KONTROLA POD HÁKOM

Predmetom kontroly počas prevádzky sú odoberateľné zariadenia pripevnené k háku žeriavu. Kontrola odhalí chyby a odchýlky od požiadaviek miestnych predpisov.

Medzi kontrolované zariadenia patria:

• Príslušenstvo ako zliatinová reťaz, lanové slučky, kovové pletivo, lano z prírodných alebo syntetických vlákien alebo syntetické tkanivo
• Výrobné zdvíhacie zariadenia, ako sú rozperné nosníky, háky na cievky, zdviháky oceľových plechov, podtlakové zdviháky alebo magnety
• Zdvíhacie zariadenia zákazníka, napr. vyvažovacie zariadenia alebo prispôsobenia príslušenstva na údržbu

Vizuálna kontrola je zameraná na opotrebovanie, chyby, deformácie, napínanie, zhoršovanie vlastností a iné problémy súvisiace so spôsobom použitia. Prevádzkové skúšky sa vykonajú aj na napájaných zariadeniach, ako sú magnety a rotačné rozpery.