You are here

Kontrola prevodovej skrine žeriavov a kladkostrojov

Kontrola prevodovej skrine

Žeriav obsahuje množstvo kritických súčastí: spojky, drieky hákov, oceľové laná, zariadenia pod hákom, prevodové skrine a iné. Niekedy je nutné vypracovať podrobnejšie posúdenie týchto súčastí ako počas pravidelných kontrol a preventívnej údržby. 

V mnohých krajinách existujú predpisy, ktoré vyžadujú kontroly otvorených prevodových skríň. Overte si vo svojich miestnych predpisoch aj v požiadavkách výrobcu, ako často je potrebné kontrolovať prevodovú skriňu na vašom žeriave, alebo zavolajte na miestnu pobočku servisu spoločnosti Konecranes, ktorá vám poskytne pomoc.

Porucha prevodovej skrine

Na žeriavoch, ktoré sú nasadené v náročnej prevádzke alebo pracujú už mnoho rokov, sa môže vyskytnúť nahromadená únava materiálu a iné nepriaznivé charakteristiky. V extrémnych podmienkach môže dôjsť ku katastrofálnej poruche prevodovej skrine a k následnému pádu bremena. Na zaistenie bezpečnosti a súladu s predpismi odporúčame kontrolu prevodovej skrine s cieľom zistiť stav prevodových súčastí vášho mostového žeriava a súvisiacich komponentov.

SPOLOČNOSŤ KONECRANES PONÚKA DVA DRUHY KONTROLY PREVODOVEJ SKRINE:

Kontrola prevodovej skrine

Pri kontrole prevodovej skrine vykoná školený špecialista vizuálnu prehliadku kľúčových súčastí a pozrie si históriu údržby a kontroly, aby zistil, ako sa žeriav používal. Kontrolór obvykle skontroluje hladinu oleja a prezrie vnútro prevodovej skrine a povrchy prevodových súčastí pomocou endoskopu. Môže tiež odobrať vzorku oleja na laboratórnu analýzu, či olej nie je prepálený, neobsahuje kovové častice alebo či nevykazuje iné možné príznaky prevádzkových problémov. Bežná kontrola prevodovej skrine sa môže vykonať kedykoľvek, najmä na žeriavoch s podozrením na problémy s prevodovou skriňou. Ak sa zistí nedostatok, môže sa odporučiť rozšírená kontrola prevodovej skrine, pri ktorej sa vykoná hlbšia analýza.

Rozšírená kontrola prevodovej skrine

Pri rozšírenej kontrole prevodovej skrine sa prevodová skriňa demontuje a vnútorné súčasti sa otestujú metódami nedeštruktívneho skúšania, ako sú skúšky kapilárnou metódou alebo magnetickou gumou. Rozšírená kontrola prevodovej skrine sa odporúča v prípade zariadení starších ako 10 rokov, na zariadeniach v náročnej prevádzke, v prípade ozubených kolies s tenkým okrajom alebo so zváranými špicami, na zariadeniach používaných nad rámec pôvodného určenia, na žeriavoch kritických pre pracovné procesy a na zariadeniach s neznámou históriou. Pri tejto kontrole sa môže zistiť únava materiálu alebo malé nedostatky, ktoré ešte nevidieť voľným okom, ale ak sa nevyriešia, môžu v budúcnosti spôsobiť problémy.

Naplánujte si kontrolu prevodovej skrine

Pri rutinnej kontrole a ďalších kontrolách zhody s predpismi sa bežne neposudzujú vnútorné komponenty prevodovej skrine. Kontaktujte najbližšiu servisnú pobočku firmy Konecranes a naplánujte si kontrolu prevodovej skrine.