You are here

Kontrola spojky

Mechanická spojka medzi motorom kladkostroja a zdvíhacím zariadením je ďalšou súčasťou, ktorá je rozhodujúca pre bezpečnú prevádzku zdvíhacieho zariadenia. Porucha spojky kladkostroja môže zapríčiniť pád bremena.

Spojka sa demontuje a zbaví starého maziva. Následne sa plochy vizuálne skontrolujú. Po kontrole sa prípadne vykonajú nedeštruktívne skúšky. Ťažko prístupné spojky je vhodné vymeniť. Pre dlhú životnosť spojky sú rozhodujúce správne vyrovnanie, montáž a mazanie.