You are here

Magnetická kontrola lana RopeQ™

BEZPEČNOSŤ OCEĽOVÉHO LANA

Počas celej prevádzkovej životnosti oceľového lana sú súčasti oceľového lana, t. j. drôty, pramene a jadro, namáhané ťahom, ohybom a oterom. V prípade prasknutia príliš veľkého počtu drôtov alebo poškodenia jadra sa zhorší pevnosť a bezpečnosť lana.

Počas typickej prehliadky je možné vizuálne skontrolovať len vonkajšie drôty a pramene oceľového lana. Pomocou technológie Konecranes RopeQ™ a metódy nedeštruktívneho testovania sa analyzuje stav spravidla neviditeľných vnútorných drôtov, prameňov a jadra oceľového lana.

KONTROLA OCEĽOVÉHO LANA TECHNOLÓGIOU ROPEQ

Technológia RopeQ je vhodná pre všetky oceľové laná. Je zvlášť užitočná v prípade nepretržite používaných technologických žeriavov, príležitostne používaných žeriavov, mimoriadne ťažko vizuálne kontrolovateľných lán a prehliadok po nehodách.

Kontrola oceľových lán zvyšuje bezpečnosť odhaľovaním neviditeľných chýb. Optimalizáciou intervalov výmeny oceľových lán vo výrobnom procese a ďalších kritických komponentov môžete minimalizovať prestoje a znižovať náklady na údržbu. V niektorých situáciách možno vymieňať úplne vyhovujúce a bezpečné laná len na základe nepresných a neúplných údajov o ich stave.