You are here

Školenie obsluhy žeriava

Jedným z najjednoduchších a najefektívnejších spôsobov, ako zvýšiť bezpečnosť a produktivitu pri znížení nákladov na údržbu, je školenie obsluhy žeriavu.

Nehody žeriavov spôsobujú úrazy obsluhy, robotníkov na pracovisku a dokonca aj ľudí pohybujúcich sa v okolí. Väčšina nehôd žeriavov je zapríčinená chybou človeka s následkom ohrozenia bezpečnosti a nekontrolovateľného prerušenia prevádzky. Nehody možno obmedziť na minimum alebo im zabrániť riadnym preškolením a správnym používaním žeriava.

Školenie obsluhy žeriavov je určené pre pracovníkov obsluhujúcich žeriav a pre kontrolných pracovníkov zodpovedných za každodennú prevádzku a bezpečnú funkciu žeriava. Školenie účastníkom poskytuje pracovné znalosti, ktoré napomáhajú znižovať počet chýb obsluhy vedúcich k zbytočným prestojom. Školenie obsluhy žeriava prináša dodatočné znalosti, ktoré pomáhajú predchádzať prípadným vážnym úrazom pracovníkov zapríčineným nesprávnou obsluhou žeriava. Účastníci sa zoznámia s miestnymi požiadavkami na obsluhu žeriava.

Obsiahle školenie obsluhy a kurzy bezpečnej obsluhy žeriava

Bezpečnosť je hlavnou prioritou spoločnosti Konecranes. Poskytujeme rozsiahle špecializované školenie a inštruktáž nielen pre technikov a kontrolórov, ale taktiež pre vašich servisných pracovníkov a obsluhu žeriava. Účastníci sa zoznámia s miestnymi požiadavkami na obsluhu žeriava, pričom témy môžu byť nasledujúce:

• Funkcie všetkých hlavných súčastí a sústav žeriava
• Minimálna odborná kvalifikácia a požiadavky na obsluhu žeriava
• Postup dennej kontroly žeriava vyžadovaný miestnymi nadriadenými orgánmi
• Štyri pravidlá bezpečnej a odbornej obsluhy žeriava
• Presné umiestnenie bremien a presné zdvíhanie
• Správne postupy na minimalizáciu kývania bremena
• Odporúčané ručné signály
• Základné postupy použitia lán na pripevnenie bremena k háku

Školenie obsluhy žeriava je zvlášť vhodné pre nových zamestnancov, sezónnych pracovníkov alebo ako obnovovacie školenie. Ponúkame školenia na pracovisku. Okrem toho vlastníme Školiaci inštitút Konecranes, ktorý sa nachádza v USA, a školiace zariadenie vo Veľkej Británii. Ak chcete zistiť, aké školiace kurzy sú dostupné vo vašom regióne, obráťte sa na miestnu servisnú pobočku.