You are here

Zameranie žeriavovej dráhy RailQ™

ZAMERANIE VYROVNANOSTI ŽERIAVOVÝCH KOĽAJNÍC

Zameranie žeriavovej dráhy Konecranes RailQ je špičková analýza koľajníc. Výstupom sú presné informácie o vyrovnaní koľajníc a odborné odporúčania nápravných opatrení.

Žeriavy sa musia premiestňovať po koľajniciach žeriavovej dráhy s minimálnym vychýlením a bez drhnutia. Nesprávne sledovanie dráhy vedie k predčasnému opotrebovaniu kolies a koľajníc, t. j. k drahým opravám a prestojom a taktiež k neefektívnej a neoptimálnej prevádzke žeriava.

Existuje mnoho príčin nesprávneho pohybu žeriava po dráhe:

• Nerovnobežné alebo opotrebované koľajnice
• Chýbajúce príchytky
• Opotrebované podložky
• Nerovná konštrukcia dráhy, ohnutá alebo skrútená v dôsledku sadania stĺpov, preťaženia alebo nárazov
• Korózia
• Nesprávna montáž

Chybné sledovanie dráhy sa obvykle zistí bežným zameraním dráhy. Toto zameranie však môže znamenať drahé prestoje trvajúce aj niekoľko dní, pričom výsledky nemusia byť presné a jednoznačné a nemusia z nich vyplývať nápravné opatrenia.

Zameranie žeriavovej dráhy Konecranes RailQ využíva diaľkovo ovládaný robot v kombinácii s vizuálnou kontrolou, takže získate detailný pohľad na vyrovnanosť a stav žeriavovej dráhy. Zameranie RailQ zahŕňa meranie rozchodu, priamosti, elevácie a výškového rozdielu medzi koľajnicami.

RailQ je možné robiť prakticky na všetkých žeriavových dráhach vrátane dráh pre mostové a prístavné žeriavy a žeriavy určené na manipuláciu s drevom. Zameranie žeriavovej dráhy zahŕňa:

• Vizuálnu kontrolu žeriavovej dráhy
• Meranie vyrovnanosti žeriavovej dráhy.
• Výpočty na báze nameraných údajov pomocou patentovaného analytického a vizualizačného softvéru
• 3D a 2D vizualizácie koľajníc žeriavovej dráhy
• Označenie problémov s priamosťou, rozchodom alebo prevýšením

Technici spoločnosti Konecranes preveria všetky zhromaždené údaje a vypracujú odporúčania nápravných opatrení.

Prínosy RailQ

• Menšia časová náročnosť oproti tradičnému prieskumu
• Poskytuje presné informácie o stave a vyrovnanosti koľajníc
• Prináša spoľahlivé výsledky vďaka systematickej aplikácii technológie kvalifikovanými ľuďmi