TRUCONNECT® – služby v reálnom čase

Naša spoločnosť využíva priemyselný internet na vývoj moderných služieb založených na diaľkovom sledovaní, diagnostike, analytike a prediktívnej údržbe podľa používania – umožňujú viditeľnosť v reálnom čase a ponúkajú zákazníkom jedinečnú skúsenosť.

jpg_large_truconnect_2015_01_konecranes2.jpg

Údržba budúcnosti je tu už dnes

Služby na diaľku TRUCONNECT spájajú údaje, zariadenia a ľudí s cieľom poskytnúť monitorovanie, diagnostiku, analytiku a prediktívnu údržbu podľa používania na diaľku. Sú určené na pomoc podnikom zaoberajúcim sa potenciálnou údržbou a problémami týkajúcimi sa výkonnosti skôr, ako sa tieto problémy stanú kritickými a ohrozia bezpečnosť zamestnancov, produktivitu a zisk.

the_future_of_maintenance.jpg

Diaľková podpora

Diaľková podpora služby TRUCONNECT ponúka zákazníkom nepretržitý prístup k celosvetovej sieti centier podpory, kde sú k dispozícii odborníci a špecialisti, aby poskytli diaľkovú podporu a riešenie problémov v prípade havárie alebo známok poruchy. Prostredníctvom pripojenia na diaľku odborníci spoločnosti Konecranes v ktoromkoľvek z centier podpory majú možnosť prístupu k zariadeniu, môžu riešiť jeho problémy a použiť údaje na lepšie pochopenie problému a identifikovanie nápravného kroku.

remote_support.png

Sledovanie výrobnej efektivity obrábacích strojov

Efektivita výroby TRUCONNECT slúži na meranie súčiniteľa Celkovej efektivity zariadenia (OEE) obrábacieho stroja. Zaznamenáva údaje o využití prostredníctvom diaľkového pripojenia a poskytuje informácie na rozhodovanie týkajúce sa efektivity výroby.

remote_efficiency.png