You are here

Diaľková podpora TRUCONNECT®

Globálna sieť know-how pre žeriavy

Diaľková podpora služby TRUCONNECT ponúka zákazníkom nepretržitý prístup k celosvetovej sieti centier podpory, kde sú k dispozícii odborníci a špecialisti, aby poskytli diaľkovú podporu a riešenie problémov v prípade havárie alebo známok poruchy. Prostredníctvom pripojenia na diaľku odborníci spoločnosti Konecranes v ktoromkoľvek z centier podpory majú možnosť prístupu k zariadeniu, môžu riešiť jeho problémy a použiť údaje na lepšie pochopenie problému a identifikovanie nápravného kroku.

Diaľková podpora je veľmi vhodná pre extrémne vzdialené miesta, môžete ju však využiť pre zariadenie umiestnené kdekoľvek.

Diaľková podpora TRUCONNECT je v súčasnosti k dispozícii pre portálové žeriavy a rôzne automatizované priemyselné žeriavy na pneumatikách vo vybraných lokalitách.