You are here

Diaľkové sledovanie žeriavov TRUCONNECT®

Vyššia bezpečnosť a optimalizovaná údržba žeriavu

Diaľkové sledovanie TRUCONNECT® poskytuje prehľad o používaní žeriava a prevádzkové údaje, čím pomáha pri rozhodovaní o investíciách na údržbu a produktivite. Tieto údaje sa používajú na odhad zostávajúceho teoretického určeného prevádzkového obdobia (DWP) životnosti zvolených komponentov. Okrem toho môžu šablóny používania žeriava identifikovať, kde môže školenie operátora zvýšiť bezpečnosť a produktivitu. Možnosť upozornení poskytuje oznamy e-mailom a/alebo textovou správou o zvolených výskytoch vrátane prekročenia teploty, pokusov o preťaženie a núdzových zastavení, aby bolo možné vykonať okamžitý vhodný krok.

Hlásenie údajov napomáha optimalizovať využitie žeriavu

Núdzové zastavenie, preťaženie a iné bezpečnostné problémy sa zaznamenajú a nahlásia. Vďaka tomu môžete problémy pomenovať a prijať nápravné opatrenia. Pomocou diaľkového sledovania môžete taktiež optimalizovať využitie žeriava tým, že posúdite, ako by školenie operátora mohlo zvýšiť bezpečnosť a produktivitu na pracovisku.

V stredisku diaľkových údajov Konecranes sa pravidelne spracúva množstvo prevádzkových údajov o využití zariadenia. Zrozumiteľné grafické správy môžete získať na požiadanie alebo pravidelne elektronickou poštou podľa vopred vypracovaného harmonogramu.

Ak je diaľkové sledovanie nainštalované, je možné čoskoro po výskyte udalosti prenášať vybrané údaje o kritickom stave, napríklad údaje o preťažení a prehriatí, elektronickou poštou alebo textovou správou, takže je možné vykonať okamžité opatrenia.

K dispozícii pre celý žeriavový park

Diaľkové pripojenie sa inštaluje do nových zariadení Konecranes, môže sa však namontovať aj ako vylepšenie do existujúcich priemyselných žeriavov. Základom diaľkového pripojenia je diagnostická jednotka, ktorá zhromažďuje podrobné informácie o žeriave a odosiela ich späť prostredníctvom vedenia s vysokým stupňom zabezpečenia do strediska diaľkových údajov Konecranes. Stredisko diaľkových údajov informácie analyzuje a spracuje do podoby správy, ktorú je možné zobraziť online.

Diaľkové sledovanie TRUCONNECT je v súčasnej dobe dostupné pre žeriavy CXT® Konecranes určené pre priemyselné aplikácie, a pre žeriavy SMARTON® a iné automatizované žeriavy pre náročné aplikácie.