You are here

Efektívnosť výroby TRUCONNECT®

MERAJTE EFEKTIVITU OBRÁBACIEHO STROJA

Efektivita výroby TRUCONNECT® slúži na meranie súčiniteľa Celkovej efektivity zariadenia (OEE) obrábacieho stroja. Táto služba zaznamenáva údaje o využití prostredníctvom diaľkového pripojenia a poskytuje informácie na rozhodovanie týkajúce sa efektivity výroby. Pomáha taktiež minimalizovať dĺžku zbytočných prestojov, výpadkov a nastavovania zariadenia.

PODPORA ZÁKAZNÍKOV PRI SERVISNOM SLEDOVANÍ OBRÁBACÍCH STROJOV

Nainštalujeme hardvér na záznam údajov a aktivujeme diaľkové pripojenie. Získate online prístup k historickým správam uloženým na zákazníckom portáli Konecranes. Určité údaje o využití sa zhromažďujú automaticky pomocou modulu nainštalovanom na vašom zariadení alebo cez priame sieťové pripojenie na zariadenie.

Základná verzia služby poskytuje informácie o využití zariadenia. Pokročilá verzia poskytuje údaje o súčiniteli Celkovej efektivity zariadenia (OEE), využití zariadenia a o stupni výkonnosti a kvality.