You are here

Funkcie zákazníckeho portálu

Zákaznícky portál yourKONECRANES.com poskytuje kompletný prehľad Vašich zariadení a vzťahu so spoločnosťou Konecranes, ktorý máte kedykoľvek online k dispozícii. Máte tu prístup k správam o vykonaní servisných a kontrolných prác, servisným plánom, denníku údržby, zoznamom položiek, servisným výdavkom a detailom zmlúv. Pomocou portálu yourKONECRANES môžete zadávať aj servisné požiadavky.

Prehľad

Získajte rýchly prehľad bezpečnostných výstrah, rizík a výdavkov na všetky Vaše zariadenia. V hornej časti sa zobrazujú výstrahy služby TRUCONNECT® spolu s údajmi o používaní žeriava (hodiny prevádzky a štarty). Súhrn rizík zariadenia obsahuje bezpečnostné riziká, výrobné riziká, nezistené riziká a možnosti na zlepšenie. Môžete si tiež zobraziť servisné výdavky – celkové aj za jednotlivé zariadenia. Na karte činnosti sa zobrazujú všetky servisné úkony v zvolenom časovom rámci. Na karte dokumentov si môžete pozrieť všetky Vaše dokumenty vytvorené alebo nahrané v zvolenom časovom rámci. A nové tlačidlo servisnej požiadavky umožňuje zadať novú servisnú požiadavku jediným kliknutím. Kedykoľvek si môžete zobraziť informácie zo servisnej revízie a z revízie podnikania.

TRUCONNECT

Údaje o používaní zariadení z diaľkového sledovania možno zobraziť za celý žeriavový park alebo za jednotlivé zariadenia. Súhrnné zobrazenie umožňuje jednoduché filtrovanie podľa dátumu. Ľahko čitateľné grafy zobrazujú hodiny prevádzky, štarty motora kladkostroja, prekročenie nosnosti kladkostroja, núdzové zastavenia a prekročenia teploty. Môžete si tiež zobraziť odhad zostávajúcej prevádzkovej alebo konštrukčnej životnosti.

Zoznam zariadení

Umožňuje vidieť na jednom mieste všetky zariadenia vrátane služby TRUCONNECT a servisných zariadení. Z tohto zoznamu môžete vyčítať podrobnosti o všetkých zariadeniach, ako je ich popis, poloha či stav online pripojenia TRUCONNECT.

Servisný kalendár

Zobrazenie kalendára umožňuje vidieť dokončené aj plánované servisné činnosti. Stav servisu je znázornený farebne a filtrovanie umožňuje zobraziť činnosti podľa servisného produktu.

Servisná revízia

Po servisnom zásahu sa s Vami spojí servisný odborník z našej miestnej pobočky a prejde si s Vami odporúčania a ponuky, zodpovie na Vaše otázky a naplánuje s Vami ďalšie kroky. Tieto informácie si môžete kedykoľvek pozrieť na portáli yourKONECRANES.com. Na karte činností si odfiltrovaním splnených servisných požiadaviek môžete zobraziť základný prehľad nedávnych servisných úkonov. Môžete si pozrieť sumár nedávnych servisných úkonov a podrobnosti každého skontrolovaného komponentu aj s odporúčaniami a poznámkami technika.

Revízia podnikania

Táto revízia na podnikovej úrovni Vášho aktuálneho programu údržby je zameraná na preukázanie návratnosti investícií a podporu neustáleho zdokonaľovania. Portál obsahuje informácie uvedené v revízii podnikania a je prístupný kedykoľvek na karte Revízia podnikania.

Môžete si pozrieť informácie o zmluve aj všetky servisné produkty súvisiace s Vašou zmluvou. V sekcii výdavkov sa zobrazujú číselné údaje o výdavkoch a kľúčové indikátory výkonnosti servisu. Položky možno roztriediť podľa výdavkov a filtrovať podľa typu servisu alebo zobraziť všetky výdavky naraz. Ďalší filter umožňuje zobrazenie položiek podľa ich kritického charakteru a vidieť tak trendy a výdavky za najkritickejšie položky.