You are here

Starostlivosť počas životného cyklu

Starostlivosť počas životného cyklu je systematický, dôsledný, komplexný a profesionálny prístup k údržbe podporovaný nástrojmi a procesmi svetovej triedy.

Najvyššiu hodnotu životného cyklu možno získať maximalizovaním doby prevádzkys chopnosti a minimalizovaním nákladov na prestoje. Zastávame názor, že samotné udržiavanie žeriavov v chode nestačí. Chceme Vám pomáhať dosahovať maximálnu produktivitu počas každej pracovnej zmeny. Naším zámerom je dosahovať merateľné zlepšenia v oblasti bezpečnosti a produktivity, ktoré sa dajú vykázať a sledovať, aby ste si mohli overiť návratnosť Vašich investícií.

Naši odborníci na žeriavy používajú na posudzovanie systematickú Metódu rizík a odporúčaní, poradenské plánovanie a revízny proces na nepretržité zdokonaľovanie v oblasti bezpečnosti a produktivity.

Kontroly a preventívna údržba pomáhajú identifikovať riziká a príležitosti na zdokonalenie a lepšie zabezpečenie zhody s nariadeniami a normami.

Nápravná údržba a vylepšenia riešia problémy v oblasti bezpečnosti a produktivity a vytvárajú priestor pre vylepšenia.

Konzultačné služby poskytujú pomoc pri rozhodovaní a odhaľovaní kritických problémov vďaka modernej technológii a školeným špecialistom, keď je nevyhnutný podrobnejší pohľad na Váš žeriav a jeho komponenty.

Modernizačné služby prinášajú predĺženie ekonomickej životnosti zariadení, zvýšenie nosnosti, rýchlosti a výkonu alebo zlepšenie regulácie zaťaženia.

Nové zariadenia na zabezpečenie nového alebo výmenu starého vybavenia.