You are here

Zariadenia na manipuláciu s prázdnymi kontajnermi

 

Zariadenia na manipuláciu s prázdnymi kontajnermi Konecranes – vzácna kombinácia vysokej účinnosti a kvality

Zariadenia na manipuláciu s prázdnymi kontajnermi Konecranes predstavujú novo navrhnutý rad jednoduchých alebo dvojitých manipulátorov na stohovanie prázdnych kontajnerov, ktoré boli vyvinuté, aby vyhovovali širokému spektru rôznych aplikácií a zahŕňali najnovšie technológie pri plnení prísnych existujúcich a očakávaných noriem. Hlavné konštrukčné prvky sú výsledkom dôkladnej analýzy požiadaviek na manipuláciu s materiálom a zaisťujú maximálnu produktivitu.

Tuhá konštrukcia podvozku so skriňovými nosníkmi a hydraulický systém monitorovania bremena predstavuje platformu pre stožiarový vozík na manipuláciu s prázdnymi kontajnermi stohujúcimi od štyroch do ôsmich vrstiev.