You are here

Slovník žeriavovej techniky

abnormálne prevádzkové podmienky brzdenia, mechanické

abnormálne prevádzkové podmienky: nepriaznivé, neprípustné alebo škodlivé podmienky prostredia alebo neprípustné podmienky na prevádzku žeriavu, napr: korozívne výpary, vystavenie nepriaznivému počasiu, extrémne nízke a vysoké teploty, lokality, v ktorých je zdvíhanie nebezpečné, atmosféra, ktorá je príliš vlhká alebo prašná.

(mostový žeriav) výložník: horizontálny člen používaný pri zdvíhaní a spúšťaní bremena na inom mieste ako priamo pod bubnom navijaku alebo pod pojazdom, ktorý je namontovaný na pojazde.

(portálový žeriav) výložník: predĺženie dráhy pojazdu, ktoré sa často používa na získanie voľného priestoru pre pohyb portálového žeriavu pri zdvíhaní a spúšťaní bremena.

správny alebo regulačný orgán: ak nie je k dispozícii vládna jurisdikcia, tak je to zamestnávateľ alebo, ak je k dispozícii vládna jurisdikcia, tak sú to vládne orgány.

brzda: zariadenie, ktoré nie je motor, ktoré využíva silu alebo trenie na zastavenie alebo pozastavenie pohybu

brzdenie, hydraulické: táto metóda kontroluje alebo znižuje rýchlosť pomocou pohybu kvapaliny.

brzdenie, opačný moment (protiprúdové): táto metóda reguluje rýchlosť otočením polarity napájacieho napätia motora alebo sledu fáz, čo umožňuje vygenerovať moment v opačnom smere k otáčaniu motora.

brzda, pridržiavacia: trecia brzda, ktorá sa aktivuje automaticky, ktorá sa používa pri kladkostrojoch a ktorá tiež bráni pohybu, keď je brzda vypnutá.

brzda, mechanické zaťaženie: trecia brzda, ktorá sa aktivuje automaticky za účelom riadenia pohybu bremena pri jeho spúšťaní. Toto jednosmerné zariadenie vyžaduje na spúšťanie bremena krútiaci moment motora, ale nezaťažuje motor pri zdvíhaní bremena žiadnou pridanou záťažou.

brzdenie, dynamické: táto metóda reguluje rýchlosť tak, že motor pracuje ako generátor a energiu rozptyľuje do rezistorov.

brzdiace prostriedky: zariadenie alebo metóda, ktorá používa buď energiu alebo trenie na udržanie pozície alebo na zastavenie pohybu.

brzdenie, vírivé prúdy: táto metóda obmedzuje alebo reguluje rýchlosť pomocou elektrickej indukčnej zaťažovacej brzdy.

brzdenie, regulácia: táto metóda reguluje rýchlosť privádzaním energie pôsobiacej v opačnom smere alebo tak, že odstráni energiu z pohybujúceho sa telesa.

menovaný: keď zamestnávateľ vymenuje zástupcu alebo keď zamestnávateľ poveruje pracovníka úlohy. oprávnený: je k dispozícii regulačný orgán alebo osoba náležite vymenovaná správnym orgánom.

pomocný kladkostroj: záložná jednotka používaná na zdvíhanie pri vyššej rýchlosti a pri nižšej nosnosti, ako má vo väčšine prípadov primárny kladkostroj.

brzdenie, núdzové: ak nie je k dispozícii elektrická energia, táto metóda sa používa na spomaleniu pohonu. Brzdná sila sa aktivuje v dôsledku opatrení operátora alebo v niektorých prípadoch automaticky pri prerušení napájania pohonu.

brzdenie, mechanické: metóda, ktorá používa na reguláciu alebo zníženie rýchlosti trenie.