You are here

brzdenie, pneumatický žeriav, portálový žeriav s konzolou

brzdenie, pneumatické: táto metóda reguluje alebo znižuje rýchlosť pomocou stlačeného plynu.

konzolový rám: slúži na pripevnenie pojazdu nástenného žeriavu, pokladá sa za konštrukčný prvok.

kabína, normálna: je to priestor pre operátora, slúži na riadenie žeriavu ovládaného z kabíny.

ovládací panel: zostava komponentov ako sú statické, magnetické, pneumatické, hydraulické a ďalšie prvky, ktoré riadia tok energie do alebo z motora alebo iného zariadenia po prijatí signálu z tlačidla, hlavného vypínača, automatického programu, diaľkového ovládania alebo iného podobného zariadenia.

brzdenie, prevádzkové: táto metóda spomaľuje pohyb žeriavu pri bežnej prevádzke.

žeriav, ovládaný z kabíny: tieto žeriavy používajú ovládač umiestnený v kabíne, ktorý je ovládaný žeriavnikom. Ovládač je pripojený k žeriavu a riadi jeho pohyby

kabína: je to priestor pre operátora, ktorý slúži na riadenie žeriavu

ovládač, ručný: ovládač, pri ktorom sú základné funkcie zariadenia ovládané ručne.

most: časť žeriavu, ktorá sa skladá z koncových spojov, pojazdov, lávky, jedného alebo viacerých nosníkov, nosnej časti pojazdu alebo, v niektorých prípadoch, z pojazdov, známych ako hnací mechanizmus.

kabína, základná: je to priestor pre operátora, slúži na občasné riadenie žeriavu, ktorý je štandardne riadený podlahy alebo diaľkovo ovládaný z kabíny.

nárazník (tlmič): toto zariadenie sa používa na obmedzenie sily nárazu, ak pohybujúci sa pojazd alebo žeriav dosiahne koniec svojej vymedzenej dráhy, alebo keď sa dva pohybujúce sa pojazdy alebo žeriavy stretnú. Je často spojený s pojazdom, dorazom dráhy alebo mostom.

odstup: minimálna vzdialenosť od akejkoľvek časti žeriavu k miestu najbližšej prekážky.

kolektory, prúdové: sú to kontaktné zariadenia, ktoré sa používajú na prívod prúdu z vodičov mosta alebo dráhy.

vodiče, most: sú to elektrické vodiče, ktoré sú často umiestnené pozdĺž konštrukcie mosta žeriavu. Prenášajú elektrické a riadiace signály do pojazdu alebo pojazdov

vodiče, dráha (hlavní): sú to elektrické vodiče, ktoré sa často nachádzajú pozdĺž konštrukcie mosta žeriavu. Prenášajú elektrickú energiu ako aj riadiace signály do žeriavu.

ovládač: môže to byť zariadenie alebo skupina zariadení, ktorými sa riadi vopred určeným spôsobom energia dodávaná priamo do zariadenia, ku ktorému je pripojený.

brzdenie, rekuperačné: metóda, pri ktorej sa elektrická energia generovaná motorom vracia späť do energetického systému, čo umožňuje regulovanie alebo zníženie rýchlosti.

vratná pružina ovládača: pri aktivácii sa ovládač automaticky vráti do neutrálnej polohy „vypnuté".

pohyb mosta: nastane, keď sa žeriav pohybuje paralelne s dráhou žeriavu.

žeriav, automatický: tento žeriav pracuje po spustení prostredníctvom prednastaveného cyklu alebo cyklov.

žeriav: stroj určený na spúšťanie a zdvíhanie bremena a na jeho vodorovné premiestnenie má zdvíhací mechanizmus, ktorý je nevyhnutnou súčasťou stroja.

žeriav, portálový s konzolou: poloportálový alebo portálový žeriav, na ktorom sú spoje alebo nosníky mosta umiestnené naprieč žeriavovej dráhy na jednej alebo oboch stranách.