You are here

žeriav, žeriav riadený zo zeme, poloportálový

žeriav riadený zo zeme: operátor riadi pohyb žeriavu pomocou zaveseného ovládacieho panela

žeriav, manipulácia s roztaveným kovom: typ mostového žeriavu určený na manipuláciu s roztaveným kovom.

žeriav, portálový: most pre pohyb pojazdu alebo pojazdov, uložený pevne na dvoch alebo viacerých nohách pohybujúcich sa na pevných koľajniciach alebo podobnej dráhe. Inak je podobný mostovému žeriavu.

žeriav, ručne ovládaný: pohyblivý mechanizmus tohto žeriavu je poháňaný pomocou nekonečného ťahania reťaze alebo ručným ovládaním bremena alebo háku alebo je týmto spôsobom riadený zdvíhací mechanizmus.

žeriav, vonkajší: žeriav (buď portálový alebo mostový žeriav), ktorý je používaný v exteriéri a nie je uchovávaný v prostredí chránenom pred poveternostnými vplyvmi. Aj keď môže byť vnútorný žeriav občas použitý vonku, nie je klasifikovaný ako vonkajší žeriav.

žeriav, mechanicky poháňaný: pneumatický, elektrický, so spaľovacím motorom alebo hydraulicky poháňaný žeriav.

žeriav, polárny: žeriav (buď portálový alebo podvesný), ktorý sa môže pohybovať po dráhe, ktorá je kruhová.

žeriav, diaľkovo ovládaný: žeriav, ktorého operátor používa ovládače na jednotke, ktoré nie sú pripojené k žeriavu, ale sú prenosné a slúžia na ovládanie pohybu žeriavu

žeriav s pultovým ovládaním: žeriav, ktorého operátor používa na riadenie pohybu žeriavu ovládače umiestnené na pojazdnej alebo pevnej plošine alebo v kabíne, ktorá je oddelená od žeriavu alebo riadiacej miestnosti

žeriav, mostový: žeriav s pohyblivým mostom s jedným alebo viacerými nosníkmi, ktoré nesú pevný alebo pohyblivý zdvíhací mechanizmus a ktoré sa pohybujú po visutej konštrukcii pevnej dráhy.

žeriav, poloportálový: portál, ktorý má jeden koniec mosta uložený na koncovom vozíku pohybujúcom sa na vyvýšenej dráhe alebo po koľajniciach a ktorého druhý koniec je pevne uložený na jednej alebo viacerých nohách, ktoré sa pohybujú na pevnej dráhe alebo po koľajnici.